Tijd voor zomerpeil

Tijd voor zomerpeil

17 april 2019 - Momenteel vindt de overgang plaats naar zomerpeil. Dit betekent een verhoging van het waterpeil. Ieder jaar wordt dit zomerpeil toegepast omdat in de warmere lente en zomer de verdamping vaak groter is dan de neerslag. Ook gebruiken bomen en planten in het groeiseizoen veel water wat zij uit de bodem en de watergangen halen. Om de overgang naar een hoger peil geleidelijk te laten plaatsvinden en omdat in alle poldergemalen de instellingen moeten worden veranderd, duurt de operatie een paar weken.

Waarom verschillende waterpeilstanden?

Met het hogere peil in de sloten, kanalen en meren voorkomen we dat het grondwater door de verdamping en grotere watervraag te ver daalt. In het grote boezemstelsel en in het grootste deel van de 750 peilgebieden maakt Rijnland onderscheid tussen zomer- en winterpeil. Die peilen zijn vastgelegd in de zogeheten peilbesluiten. Het kunstmatige verschil in waterstand wordt voornamelijk toegepast in het landelijk gebied. In de stedelijke gebieden geldt over het algemeen het gehele jaar één vast peil.

Afhankelijk van de weersomstandigheden schakelt Rijnland in september geleidelijk weer over op het winterpeil.

Meer informatie over actuele waterpeilen en het weer.