Plaatsen tijdelijke pomp ir. De Kock van Leeuwensluis in Gouda

Afgelopen week zijn er storingen ontstaan in drie verschillende gemalen van het hoogheemraadschap van Rijnland: gemaal Bloemendaal, gemaal Mallegat en gemaal Middelburg.

Het betreft een combinatie van kleine defecten en technische problemen zoals het uitvallen van een aantal pompen. Om de uitgevallen capaciteit van gemaal Mallegat te compenseren plaatst Rijnland een tijdelijke pompinstallatie bij de ir. De Kock van Leeuwensluis. Hiermee kan het water uit de stadsboezem van Gouda weggepompt worden.

Vrijdag 26 november wordt er een geluidsarme pomp geplaatst. We proberen namelijk geluidsoverlast te beperken, maar dat is helaas niet helemaal te voorkomen. Bovendien kun je last hebben van de extra verkeersbewegingen die nodig zijn bij het installeren van de tijdelijke pompinstallatie.

Om alle gemalen op orde te krijgen en toekomstbestendig te maken, zullen deze aanpassingen naar verwachting een paar maanden in beslag nemen. De tijdelijke pompinstallatie blijft totdat de storing is verholpen en de waterafvoer gewaarborgd is.

0001