Toekomstbestendige afvalwaterzuivering voor Zwanenburg

Toekomstbestendige afvalwaterzuivering voor Zwanenburg

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland is onlangs akkoord gegaan met het besluit dat de afvalwaterzuivering Zwanenburg wordt gerenoveerd en uitgebreid. Het bestuur heeft daarvoor een krediet toegekend van 98,3 miljoen euro.

Rijnland blijft investeren in waterkeringen, gemalen, watergangen en zuiveringen. Voor het afvalwatersysteem van Zwanenburg wordt gekozen voor de meest effectieve en toekomstbestendige oplossing, die leidt tot een waterzuivering met de nieuwste technieken en de meest duurzame oplossing.

Rijnland gaat over tot deze investering, omdat belangrijke onderdelen al de technische levensduur ruimschoots is overschreden. Bovendien kijkt Rijnland naar de toekomst en wil met het moderniseren van deze afvalwaterzuivering een belangrijke stap zetten in het verbeteren van de zuiveringsresultaten en inzet van duurzame energie. Dit jaar staat in het teken van de voorbereidingen. Naar verwachting start de bouw in 2022 en zal het totale systeem in 2025 gebruik genomen worden. 

Facts & Figures

  • Renovatie en uitbreiding Zwanenburg zorgt voor 145.000 huishoudens in 3 gemeenten (Haarlem, Haarlemmermeer en Heemstede)
  • Aanleg van 2 nieuwe transportgemalen (Haarlem-Schalkwijk en Heemstede)
  • Sluiting en sloop van 2 oude afvalwaterzuiveringen (Haarlem-Schalkwijk en Heemstede)
  • Nieuwe situatie levert zorgt voor een energie besparing van 15% , zuivert 8.400 kuub water per uur, duurzame aanpak van het slib door centraal te vergisten via Afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder.