Uitslag verkiezingen waterschap Rijnland: duidelijk hogere opkomst maar weinig verschuivingen

Uitslag verkiezingen waterschap Rijnland: duidelijk hogere opkomst maar weinig verschuivingen

Met een opkomst van 54,2% hebben inwoners van Rijnland zich uitgesproken tijdens de waterschapsverkiezingen. De voorlopige uitslag (94% van de stemmen zijn geteld) van het hoogheemraadschap van Rijnland laat een stijging zien in het aantal stemmen. Maandag 25 maart wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt

Dijkgraaf Rogier van der Sande is erg trots op deze opkomst: “De stijging van het aantal stemmers toont aan dat mensen het belang van water inzien en de rol van het waterschap waarderen.” Al meer dan 750 jaar houdt het hoogheemraadschap van Rijnland, in een van de meest complexe beheergebieden van Nederland, de kwaliteit van het water in de gaten en waakt over onze veiligheid. Maar met het veranderende klimaat komen ook steeds meer uitdagingen. “We zullen ons de komende jaren verder moeten blijven ontwikkelen en steeds op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingen. Een mooie uitdaging voor het nieuwe bestuur om hierbij ook de belangen van diverse partijen binnen Rijnland mee te nemen.”

Verdeling van de partijen

Op maandag 25 maart om 10.00 uur stelt het hoofdstembureau tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag vast. Dan worden ook de voorkeurstemmen per kandidaat bekend gemaakt. 

Zitting nieuwe bestuur

Het nieuwe Algemeen Bestuur van Rijnland treedt op donderdag 28 maart aan en bestaat uit 30 leden. Zij behartigen vier jaar lang de belangen van de inwoners en gebruikers in het werkgebied van Rijnland. Van deze 30 zetels zijn er 21 zetels voor de categorie ingezetenen (die zijn op 20 maart gekozen), 4 voor de categorie ongebouwd, 4 voor de categorie bedrijven en 1 voor de categorie natuurterrein.