Update persleidingbreuk in Hoofdorp

Update persleidingbreuk in Hoofdorp

De reparatiewerkzaamheden aan de persleiding zijn afgerond en sinds deze ochtend (25 augustus) is de persleiding weer in gebruik genomen.

Afrondende werkzaamheden

De gehele dag rijden er nog tankwagens om het vervuilde oppervlaktewater op te pompen en af te voeren. Daarnaast ruimen de medewerkers van het hoogheemraadschap van Rijnland de groenstrook naast het fietspad op en zaaien deze opnieuw in.

Dode vissen

Vanwege het vervuilde water en de hoge watertemperaturen treedt nu en de komende dagen vissterfte plaats rondom deze locatie. Rijnland is op de hoogte en spoelt het water extra door om zo snel mogelijk weer een goede waterkwaliteit te realiseren. Daarnaast worden de dode vissen geruimd.