Update: Zuurstofloos water in Boskoop

Update: Zuurstofloos water in Boskoop

25 april 2019 - Afgelopen periode is in Boskoop de waterkwaliteit extra gemonitord. Naar aanleiding van deze monitoring is gebleken dat in de sloot langs het Paddegat/Otweg de zuurstofloosheid weer toeneemt.

Maatregelen

Rijnland is donderdag 25 april ter plaatse gegaan om drie tijdelijke pompinstallaties terug te plaatsen, twee voor het doorspoelen en één voor de beluchting. Doel van deze pompinstallaties is om de waterkwaliteit in deze watergang weer te verbeteren. Komend weekend blijven de beluchter en de pompen staan en monitort Rijnland de kwaliteit. Na het weekend bekijkt Rijnland of deze extra maatregelen geholpen hebben.

Daarnaast is Rijnland bezig met een onderzoek om te kijken naar een permanente oplossing.