Update: Zuurstofloos water in Boskoop

Update: Zuurstofloos water in Boskoop

De maatregelen van welke afgelopen weekend genomen zijn hebben effect. De situatie met betrekking tot de zuurstofloosheid in de sloot langs het Paddegat/Otweg is verbeterd. Momenteel is het zuurstofgehalte gelijk met die van het boezemwater.

Maatregelen

Er worden in de sloten nog steeds monsters genomen om de waterkwaliteit te monitoren. De pompinstallaties worden tijdelijk uitgezet en als de situatie daarom vraagt weer aangezet. Rijnland neemt de resultaten van de monsters en het aan- en uitzetten van de pompen mee in het onderzoek naar de permanente oplossing.