Update: Zuurstofloos water zorgt voor stankoverlast in Boskoop

Update: Zuurstofloos water zorgt voor stankoverlast in Boskoop

Het hoogheemraadschap van Rijnland is naar aanleiding van de stankklachten in het gebied tussen De Oude Wijk en de Otweg in Boskoop gestart met een aantal maatregelen. De bron van de stankklachten is nog niet achterhaald en wordt onderzocht.

In dit gebied wordt er per sloot doorgespoeld en door middel van een FilAir belucht, daarnaast zijn er tijdelijke pompinstallaties geplaatst. Daarnaast is er een meetnetwerk aangelegd om zo goed de waarden van de sloten te kunnen monitoren. Naar aanleiding van de vragen tijdens de bijeenkomst voor omwonenden is er ook een onderzoek gestart naar de verhoogde chloridegehaltes. De laatste metingen zijn te zien via de pagina.