peilschaal

Van zomer- naar winterpeil

Het is weer zover, we zijn de afgelopen weken overgestapt op winterpeil. De afgelopen weken heeft Rijnland in steeds meer gebieden het winterpeil ingesteld. Normaal gaat Rijnland in september over naar winterpeil. Door het mooie weer in Nederland is dit iets uitgesteld.

Vast peil

Het water wordt door Rijnland zowel in de boezem als in alle polders, nauwkeurig op een vast peil gehouden. Meestal zijn dat er twee: het zomerpeil en het winterpeil. In de zomer staat het wat hoger omdat er door het gras, de bomen en de planten meer vraag is naar water.

Hoe doen we dat?

Met het winterpeil verlagen we het waterpeil, daarmee verlaagt ook de grondwaterstand. Er ontstaat een soort reserve in de opvangcapaciteit van het watersysteem.