Veel belangstelling voor de Bollenpolder van de Toekomst

Veel belangstelling voor de Bollenpolder van de Toekomst

Op 8 april vond in Noordwijkerhout een informatieavond plaats over de Bollenpolder van de Toekomst die door verschillende samenwerkende partijen gerealiseerd wordt in de Hogeveensepolder. De belangstelling was groot, want ruim 100 bloemen- en bollentelers, overige agrariërs, ondernemers en inwoners waren aanwezig in zaal Maasgaarde.

Hoogheemraad Waldo von Faber van het hoogheemraadschap van Rijnland opende de bijeenkomst door de taken van het waterschap en het belang van samenwerken toe te lichten. Hij ging met name in op het belang van voldoende en schoon water in de Duin- en Bollenstreek. “De kwetsbaarheid van dit gebied wordt steeds groter nu we door de klimaatverandering te maken krijgen met hoosbuien, maar ook met perioden van droogte,” zo legde hij uit. “Samenwerking is ook in de toekomst belangrijk om zo de opgaven die er liggen zo efficiënt mogelijk op te pakken. Een mooie start is nu gemaakt in de Hogeveense polder.”

Peter Knippels van de Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur (KAVB) nam het woord van hem over om de aanwezigen te vertellen over de Bollenpolder van de Toekomst. “Het is nu een concept, geen kant en klaar plan. Binnen dit concept staan duurzaamheid, biodiversiteit, beleefbaarheid en economische robuustheid centraal”, vertelde hij. Daarbij ging hij ook in op de wenselijke herverkaveling van agrarische bedrijven in de polder door een van de projectpartners: Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM).

Rijke flora en fauna

Herverkaveling zorgt ervoor dat agrariërs efficiënter te werk kunnen gaan. Dat is volgens Knippels een mooie sprong voorwaarts op economisch gebied. Toch kan er nog veel meer: “Door in het gebied een gezamenlijke aanpak te hanteren, kunnen we diverse kansen verzilveren. Denk bijvoorbeeld aan (minder) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, een toename van het aantal bollenvogels zoals de patrijs, maar ook een toename van diverse andere dieren- en plantensoorten.” Een rijke flora en fauna heeft uiteindelijk ook zijn weerslag op de waterkwaliteit, want hoe meer verschillende waterplanten en –dieren, hoe gezonder doorgaans het water. Hier hebben ook de telers belang bij en bovendien wordt de omgeving er mooier van en beter ‘beleefbaar’ voor bijvoorbeeld toeristen. Een belangrijk onderdeel van de duurzaamheid is de energietransitie. Het streven is te komen tot een duurzame energievoorziening bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken. Het doel is om minimaal 50% van het dakoppervlakte van de bedrijven in 2022 te bedekken met zonnepanelen. Met andere woorden een gouden totaalconcept dat bij goed resultaat betekenis heeft voor het behoud van de bloembollenteelt in de Duin- en Bollenstreek.

De avond werd afgesloten met een informatiemarkt met kraampjes van de samenwerkingspartners GOM, KAVB, de energiecoöperatie RESCOOP, hoogheemraadschap van Rijnland, de agrarisch Natuur en Landschapsvereniging Geestgrond en Groene cirkel bijenlandschap. Overal waren bezoekers druk in gesprek, dus de toekomst van de Hogeveensepolder is zeker een onderwerp dat leeft.