Veel regen zorgt voor wateroverlast

Begin november is er meer regen gevallen dan voorspeld. Vanwege de hoeveelheid neerslag is er sprake van wateroverlast in meerdere (akkerbouw)polders. De verwachting is dat er vandaag nog zeker zo'n 10 mm gaat vallen. De komende dagen valt er ook nog regen. Rijnland is in het gebied aanwezig om de situatie op te nemen en maatregelen te treffen. De eerste maatregelen zijn inmiddels al genomen door het plaatsen van tijdelijke pompinstallaties.

Te hoge of te lage grondwaterstand

We ontvangen veel vragen en meldingen over de grondwaterstand. In dit artikel staat wie waar verantwoordelijk voor is.