Verkeershinder A4

Verkeershinder A4

Door de aanleg van een duiker is in het weekend van 18 en 19 juli de A4 in zuidelijke richting (richting Den Haag) afgesloten. Voor het verkeer richting Den Haag is er een omleiding.

De duiker leggen wij aan voor de verbetering van de waterhuishouding binnen de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder. De Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder, aan de noordzijde van Leidschendam, ligt aan beide kanten van de A4.

De bestaande duiker, die beide kanten met elkaar verbindt, is te klein en onderhoudsgevoelig. Iedere keer als er veel neerslag valt, moeten wij er een noodpomp inzetten. Om deze reden stond jarenlang het vervangen van de duiker op het wensenlijstje van Rijnland.

Het openbreken van de weg is nodig omdat er niet geboord mag worden. De brugduiker heeft een dusdanige afmeting dat we er nog lang profijt van hebben.