De Nieuwe Meer

Vervanging sluisdeuren Bosbaansluis

In de week van 13 september (week 37) tot ongeveer 15 november 2021 plegen we groot onderhoud aan de sluisdeuren van de Bosbaansluis in het Amsterdamse Bos. Daarnaast worden nog enkele onderhoudswerkzaamheden aan de nabijgelegen Koenensluis verricht, vanaf oktober tot ongeveer 15 november 2021.

Aannemer Van Hees & zonen B.V. voert deze renovatiewerkzaamheden aan beide sluizen uit, in opdracht van hoogheemraadschap Rijnland. De exacte datum van daadwerkelijke uitvoering kan nog iets wijzigen als gevolg van weersomstandigheden of tegenvallende productietijd.

Waarom doen we dit?

De Bosbaansluis verkeert namelijk in een matige onderhoudstoestand, en vereist groot onderhoud. In juni dit jaar is al een start gemaakt met uitvoering van metselwerk aan de sluiskolk. Deze herstelwerkzaamheden zijn naar verwachting begin oktober afgerond. Behalve het herstelwerk aan de sluiskolk is er nog meer onderhoud nodig.

De Koenensluis is al grotendeels opgeknapt, alleen hebben we bij het herstelwerk gemerkt dat nog wat extra onderhoud noodzakelijk is.

Bosbaan en Koenensluis Amsterdamse Bos

Foto: benedensluisdeuren Bosbaansluis

Wat houden de resterende werkzaamheden in?

Bosbaansluis

De benedenstroomse deuren worden vervangen door identieke nieuwe exemplaren. De bovenstroomse deuren krijgen een opknapbeurt en worden dan teruggeplaatst. Daarnaast wordt het remmingwerk van de sluis hersteld.

Koenensluis

Bij de Koenensluis wordt nog enig metselwerk verricht, bij de aansluiting van de deuren op de sluiskolk (verhelpen benedendeurlekkage). Daarnaast wordt wat natuursteen hersteld en een bolder geverfd.

Tot slot verwijderen we de schotbalkenloods (die vlakbij de Bosbaansluis staat), omdat deze overbodig is geworden.

Plattegrond situering Bosbaan- en Koenensluis, en schotbalkenloods

Afbeelding: plattegrond situering Bosbaan- en Koenensluis, en schotbalkenloods

Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd? En wat betekent dit voor de beschikbaarheid van de sluizen?

De werkzaamheden aan de deuren van de Bosbaansluis worden vanaf het water uitgevoerd. Dit geldt overigens ook voor het verwijderen van de schotbalkloods.

Gedurende de werkzaamheden (vanaf 13 september tot ongeveer 15 november 2021) is de sluis gestremd, en dienen roeiboten gebruik te maken van de nabijgelegen parallelsloot, vanaf waar de boot een stukje over de oever gesleept kan worden naar de Nieuwe Meer (of andersom).

De brug over de sluis wordt in principe niet gestremd, en kan vrijwel ongehinderd worden gebruikt door voetgangers en fietsers.

Gedurende het vaarseizoen blijft de Koenensluis wel beschikbaar voor doorvaart. Na het vaarseizoen wordt de benedendeurlekkage verholpen en als gevolg daarvan is de sluis dan gestremd (ongeveer vanaf 1 november tot en met 15 november).

De werkzaamheden zullen wellicht gepaard gaan met enige overlast, dat kunnen we helaas niet helemaal voorkomen. De aannemer – B. van Hees en Zonen B.V. - zal er alles aan doen de overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Rijnland, via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (071) 306 35 35 of klantcontactteam@rijnland.net.