Update: Vervuild water in de Rivierenbuurt in Heemstede

Er zijn op 14 september verschillende meldingen binnengekomen over vervuild water in de Rivierenbuurt in Heemstede. Dit is in de directe omgeving van het loodsencomplex waar maandag 12 september een grote brand heeft gewoed. Onze medewerkers zijn ter plaatse.

Update 27 september

Het water in de Rivierenbuurt in Heemstede is weer van voldoende kwaliteit. Het zuurstofgehalte is op orde en verbetert nog door de regen. Rijnland heeft inmiddels de schotten en de tijdelijke pompinstallatie verwijderd. De gemeente neemt maatregelen om het water in beweging te houden en de laatste vervuiling te verwijderen.

Update 22 september

De resultaten van het onderzoek van de watermonsters n.a.v. het vervuilde water in de Rivierenbuurt in Heemstede zijn bekend. Deze resultaten geven geen aanleiding voor bezorgdheid en we gaan starten met het schoonmaken van het water. Hiervoor zijn de voorzorgsmaatregelen die we eerder deze week hebben genomen, o.a. het plaatsen van een tijdelijke pompinstallatie, vanmiddag in werking gesteld. Op deze manier spoelen we de sloten door. Dit gaat enige tijd (een week) duren.

Het doorspoelen van de sloten doen we geleidelijk omdat we niet in één keer het inmiddels zuurstofloze water in de Leidsche Vaart willen brengen. Het doorspoelen zorgt er voor dat er straks weer schoon water door de sloten van de Rivierenbuurt in Heemstede stroomt. Het geleidelijk doorspoelen kan inhouden dat er de komende periode mogelijk nog enige (stank)overlast kan voorkomen. Ook omdat de komende dagen regen wordt verwacht. Het advies om contact met het oppervlaktewater te vermijden blijft dan ook nog van kracht zolang het water wordt doorgespoeld.

Naast deze maatregel blijft Rijnland de komende week ook de waterkwaliteit extra monitoren. Voor meldingen of klachten kunt u contact opnemen met het klantcontactteam van Rijnland via 071-3063535

Update 20 september

Naar aanleiding van het vervuilde water in de Rivierenbuurt in Heemstede zijn wij gisteren gestopt met het afvoeren van water via tankwagens. Vandaag hebben wij een aantal meldingen ontvangen van stankoverlast in dit gebied. Rijnlandse medewerkers zijn ter plaatse gegaan en hebben dit bevestigd. Daarom hebben we vandaag besloten om een aantal aanvullende maatregelen te nemen.

  • De duiker (een ronde buis die twee sloten met elkaar verbindt) ten noorden van de Rivierenbuurt wordt geopend. In de Rivierenbuurt willen we een stroming creëren zodat er schoon water vanuit de Leidsche Vaart het gebied kan instromen. Vervolgens plaatsen we ten zuiden van het gebied een tankwagen die het vervuilde water afvoert. Deze werkzaamheden vinden plaats op dinsdag 20 september tot 20.00 uur en op woensdag 21 september van 08.00 tot 20.00 uur. Buiten deze tijden wordt de duiker weer afgesloten;
  • Op donderdag 22 september worden de laatste resultaten van de watermonsters verwacht en worden eventuele aanvullende maatregelen getroffen;

In de avond van 19 september is er een tijdelijke pompinstallatie geplaatst. Deze staat ter voorbereiding op de maatregelen van donderdag alvast klaar. Indien de uitslagen van de watermonsters gunstig zijn, kan er op donderdag direct gestart worden met het spoelen van de sloten. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u daarover. Voor meldingen of klachten kunt u contact opnemen met het klantcontactteam van Rijnland via 071-3063535.

Update 19 september

Afgelopen weekend heeft Rijnland de situatie in de Rivierenbuurt in Heemstede nauwlettend in de gaten gehouden. Op maandag 19 september zijn de eerste resultaten van de watermonsters binnen gekomen. De gemeten waarden geven geen reden tot bezorgdheid.

Omdat nog niet alle resultaten binnen zijn blijven de sloten in ieder geval tot donderdag afgesloten van het water van de Leidsche Vaart. Omdat er geen neerslag wordt verwacht, is het niet meer nodig om met tankwagens het water af te voeren. Er wordt daarom gestopt met deze maatregel. Wel blijft Rijnland de situatie in dit gebied actief monitoren.

In de avond van 19 september wordt er een tijdelijke pompinstallatie geplaatst. Deze staat ter voorbereiding op de maatregelen van donderdag alvast klaar. Indien de uitslagen van de watermonsters gunstig zijn, kan er op donderdag direct gestart worden met het spoelen van de sloten. Dit houdt in dat er stapsgewijs schotten verwijderd kunnen worden zodat er een stroming in het gebied gecreëerd kan worden. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u daarover.

Update 16 september

Het verhogen van schotten blijkt niet nodig. Medewerkers van Rijnland blijven de situatie ook in het weekend monitoren.

Update 15 september

De maatregelen die Rijnland heeft genomen om verspreiding van het vervuilde water te voorkomen worden verder aangevuld. Dit met het oog op de verwachte regen voor vrijdag en het weekend. De schotten die in de sloten zijn geplaatst worden verhoogd en het peil in de sloten wordt verlaagd. Het verlagen van het peil doen we door water af te pompen. Dit afpompen doen we ten zuiden van de Rivierenbuurt in Heemstede. Het water wordt afgevoerd naar een zuivering van Rijnland.

De resultaten van de watermonsters die genomen zijn, komen naar verwachting op maandag 19 september binnen.

Het advies blijft om contact met het oppervlaktewater te vermijden.

Oorspronkelijk bericht

De betreffende sloten worden afgesloten om ervoor te zorgen dat het vervuilde water zich niet verder verspreidt richting Leidsche Vaart. Het is daardoor tijdelijk niet mogelijk door die sloten te varen. Er worden monsters genomen om te achterhalen om welke stof(fen) het gaat. Op basis daarvan worden de vervolgstappen bepaald.

Het voorlopige advies is daarom ook om contact met dit water te vermijden.

vervuilde sloot