Vervuilde sloot bedrijventerrein Hoogewaard in Koudekerk a/d Rijn

Vervuilde sloot bedrijventerrein Hoogewaard in Koudekerk a/d Rijn

Een sloot tussen de bedrijven Latexfalt en Reco, locatie bedrijventerrein Hoogewaard in Koudekerk a/d Rijn, vertoont grijzig en troebel water.

Sloot afgedamd en monsters genomen

Woensdag 22 mei hebben we de betreffende sloot afgedamd om verdere verspreiding van het vervuilde water tegen te gaan. Ook hebben we monsters van het water genomen.

Oorzaak vervuiling

Medewerkers van de afdeling zuiveren van Rijnland hebben de werking van het gemeentelijke rioolgemaal gecontroleerd. Dit bracht de oorzaak van de verontreiniging aan het licht. De watermonsters bevestigden dit. Het gemeentelijke rioolgemaal is tijdelijk uitgeschakeld geweest door een technisch defect. Daardoor heeft het gemeenteriool een overstort gehad en is afvalwater in de sloot terecht gekomen. Dit zorgde voor het grijze en troebele water.

Maatregelen

Het schoonmaken van het water is overgedragen aan de gemeente Alphen a/d Rijn. De maatregelen die de gemeente neemt bestaan uit het afpompen van het vervuilde slootwater in het riool. Vanuit de boezem wordt vers water ingepompt met dezelfde hoeveelheid als er uitgepompt wordt.

En verder?

Vrijdag 24 mei meet Rijnland opnieuw de waterkwaliteit. Aan de hand van de resultaten bepalen we hoelang er nog gepompt moet worden.