Vier de Dag van de Biodiversiteit, geef voor Limes Bubble Barrier

Vier de Dag van de Biodiversiteit, geef voor Limes Bubble Barrier

Op 22 mei is de Dag van de Biodiversiteit. Een dag om stil te staan bij dieren en planten die leven rondom water, tenminste… als zij niet doodgaan door plastic afval.

De Stichting Coast Busters vraagt in deze tijden steun voor de financiering van een luchtbellenscherm bij Katwijk dat plastic tegenhoudt voordat het de zee bereikt, de Limes Bubble Barrier. Rijnland steunt deze actie van harte. Jaarlijks groeit de plastic soep op aarde met acht miljard kilo plastic. Als het zo doorgaat, bevatten de zeeën in 2050 meer plastic dan vis. Bij boezemgemaal Katwijk vangt het hoogheemraadschap jaarlijks 3.000 kilo plastic zwerfvuil af. Dit is slechts een fractie van het totaal, want delen kleiner dan acht centimeter gaan helaas door het rooster naar zee.

Luchtbellenscherm

in december 2019 hebben gemeenten, bedrijven en Rijnland daarom de handen ineen geslagen om te werken aan de plaatsing van een luchtbellenscherm bij boezemgemaal Katwijk. Inmiddels zijn de plannen volledig uitgewerkt voor de komst van een Limes Bubble Barrier, die de naam draagt van de Romeinse Limes die dwars door Katwijk loopt. Een naam met een symbolische betekenis: tot hier komt het plastic, en niet verder.

youtube link 

Financiering nodig

Er is afgesproken dat het hoogheemraadschap voor 10 jaar het onderhoud en beheer op zich zal nemen. Alleen is de financiering niet rond. Het verwijderen van plastic afval is namelijk geen officiële taak van overheden, en dus ook geen vaste kostenpost. Plastic afval is hiermee een probleem van ons allemaal, maar tegelijkertijd ook van niemand. De stichting Coast Busters heeft daarom een crowdfund actie opgezet om het resterende bedrag rond te krijgen.

Zie, geef en deel deze actie.

Meer informatie

Meer informatie over de impact van plastic soup op aarde vind je via deze link.