Visstand Metingen in de Reeuwijkse Plassen

Visstand Metingen in de Reeuwijkse Plassen

Van 9 tot 15 september zal in het Reeuwijkse Plassengebied in alle plassen (met uitzondering van Broekvelden/Vettenbroek) een uitgebreide visstand monitoring gaan plaatsvinden.

Waarom meten we en hoe?

De metingen aan de visstand laten zien hoe het is gesteld met de waterkwaliteit van de Reeuwijkse Plassen. Monitoring van de visstand is ook een door Europese regelgeving opgelegde verplichting in het kader van het verbeteren van de waterkwaliteit.

De metingen gebeuren in het water, maar ook in de oeverzone, misschien ook op, of in de nabijheid van uw perceel. Dit doen we zowel overdag als ’s nachts  met twee boten en vangtuigen voor open water zoals kuil (lang trechtervormig visnet) en zegen (een drijfnet). In de oeverzone zal worden gevist met behulp van elektrische stroom. De visserij met de kuil zal gedurende de nachtelijke uren worden uitgevoerd. Zij bepalen  de lengte en de soortsamenstelling van de gevangen vis. Is de vis gemeten, dan wordt hij direct weer teruggezet in het water.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is de opdrachtgever voor de metingen in samenwerking met de Reeuwijkse beroepsvissers van de Visserijpool en Coöperatie van Vissers De Schakel en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Een hiervoor gespecialiseerd adviesbureau voor bodem, water en ecologie zal de monitoring uitvoeren.

 Heeft u vragen over de metingen? Neem dan contact op met ons, via (071) 306 35 35 of via email: .