Voorkom trapschade door grootvee op de dijk

Voorkom trapschade door grootvee op de dijk

Rijnland roept samen met LTO Noord veehouders op om grootvee van de dijk te houden. Aanleiding voor deze oproep is dat er eerder discussie was over de onderhoudsplicht tussen Rijnland en grondeigenaren. Grootvee kan vooral van de dijk gehouden worden door onder andere het spannen van schrikdraad op de kruin van de dijk. Dit ‘afzetten’ van de dijk is een eenvoudige maatregel om schade aan het buitentalud en de kruin te voorkomen. Veel veehouders werken al met schrikdraad, voor beide partijen werkt dit prettig bij bijvoorbeeld inspecties.

Jaarlijkse inspectie

De dijken in het gebied van Rijnland worden jaarlijks geïnspecteerd. Dijkverbeteringen en het op hoogte brengen van en dijk voert Rijnland zelf uit (buitengewoon onderhoud). De grondeigenaar is zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. 

Als de dijk op uw perceel onderhouden moet worden, of er is schade, schrijft Rijnland u een brief. Daarin staat welk onderhoud u uit moet voeren en binnen welke termijn. Na het verlopen van die termijn voert Rijnland een tweede inspectie uit. Als het onderhoud dan niet is uitgevoerd, of de schade is niet hersteld, start Rijnland een handhavingsprocedure.

Monitoring

Rijnland gaat op een aantal locaties monitoren door welke oorzaken er toch nog schade ontstaat aan dijken waar geen grootvee loopt. Dit zijn twee of drie locaties langs de Does bij Hoogmade, één locatie langs het Achtergat in Warmond en één locatie langs de Vrouwenvaart bij Leiden. Deze locaties zijn gekozen omdat de dijken in goede staat zijn en er een goede kans is dat schade kan ontstaan door een andere oorzaak dan vee, bijvoorbeeld door golfafslag. De monitoring is gepland tot 1 oktober 2021. Over de opzet en planning van de monitoring heeft Rijnland afgestemd met LTO Noord, de belangenvereniging van boeren en tuinders .