Water groot succes tijdens opening groen-blauw schoolplein Wereldwijs

Water groot succes tijdens opening groen-blauw schoolplein Wereldwijs

Het kindcentrum IKC Wereldwijs in Hoofddorp heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om hun grijze tegelplein om te bouwen naar een duurzaam ‘groenblauw’ schoolplein.

Vrijdag 28 juni heeft Onno Hoes, burgemeester van de Haarlemmermeer, dit schoolplein geopend. Voor de opening heeft de hovenier nog hard gewerkt om het laatste onderdeel, het waterplein, af te krijgen. Hier kunnen kinderen grondwater oppompen en daarmee spelen. Tegelijk is het een plek geworden waar een deel van het afgekoppelde hemelwater wordt opgevangen. Speciaal voor dit onderdeel heeft het plein een bijdrage van 5000 euro van Rijnland ontvangen. 

Met het oog op klimaatverandering en klimaatadaptatie zijn dit soort schoolpleinen hard nodig. We hebben immers nu al te maken met hoosbuien en tegelijkertijd langere perioden van hitte en droogte. Bij een groenblauw plein krijgt water de kans om in de grond terecht te komen voordat het overlast geeft. Ook zorgen planten en bomen voor zuurstof en koelte en bieden ze een goede omgeving vormen voor vlinders, bijen en andere insecten. Een groenblauw plein heeft bovendien een positieve invloed op het speelgedrag, de gezondheid, het plezier en de concentratie van kinderen.

Maatschappelijke Initiatieven

Actieve burgers, scholen, belangengroepen en bedrijfsleven nemen steeds vaker het heft in eigen hand en ontwikkelen ideeën en activiteiten om hun leefomgeving mooier en beter te maken. Dit soort initiatieven kunnen een bijdrage leveren aan de Rijnlandse opgaven, waaronder klimaatadaptatie en waterbewustwording. Daarom is is Rijnland een pilot gestart ter ondersteuning van Maatschappelijke Initiatieven. We hebben in de pilot speciale aandacht voor groen blauwe schoolpleinen en hoe deze kunnen bijdragen aan een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving. 

Meer informatie over maatschappelijke initiatieven?

Wilt u meer horen over de pilot maatschappelijke initiatieven? Neem dan contact op met Laura Huigens via ons klant Contact team t o.v.v. Maatschappelijke Initiatieven