Waterbeheer cruciaal bij Leidens Ontzet

Waterbeheer cruciaal bij Leidens Ontzet

Leiden – Om Leiden te kunnen ontzetten, werd in 1574 een groot deel van het Zuid-Hollandse platteland onder water gezet.

Zo konden de watergeuzen dichtbij Leiden komen. Deze inundatie was enorm schadelijk voor het waterbeheer. Daar kwam nog bij dat  de Hollandse waterschappen in die tijd al jaren al jaren moeilijk hadden door herkenbare problemen, zoals bodemdaling, maar ook de grote Allerheiligenvloed van 1570 en het uitbreken van een burgeroorlog in 1572 waren nog maar net een feit. 

Historische lezing

De Drie October Vereniging organiseerde dit weekend deze historische lezing over waterbeheer tijdens de Tachtig Jarige Oorlog. In de historische lezing ging Milja van Tielhof na hoe het hoogheemraadschap van Rijnland de chaos, politiek verdeeldheid en destructie van de jaren zeventig van de zestiende eeuw overleefde. Wat een leuke lezing, die helemaal in ons straatje paste! Van Tielhof is senior onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Amsterdam. Zij doet vooral onderzoek naar de geschiedenis van waterbeheer en drinkwatervoorziening in de vroegmoderne tijd.