WaterLoop: een wandeling langs bijzondere ‘waterpunten’

WaterLoop: een wandeling langs bijzondere ‘waterpunten’

Katwijk heeft een bijzondere band met het water, hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea ook. Om die relatie in beeld te brengen, hebben deze partijen en prof. dr. Jan de Lange van RingPark Katwijk een wandeling uitgezet langs een aantal bijzondere ‘waterpunten’. Op maandag 21 oktober is de wandeling officieel in gebruik genomen tijdens de ‘Week van Ons Water’.

De WaterLoop is een afwisselende wandelroute van ongeveer 10 kilometer die een stuk geschiedenis laat zien. De route start op de boulevard bij het kustwerk Katwijk, een uniek project dat zorgt voor veiligheid, maar ook voor meer parkeerruimte en natuur. De route gaat verder door de duinen, waar al 145 jaar het drinkwater vandaan komt voor Katwijk en omstreken. De watertoren - een landmark voor Katwijk - is één van de oudste in Nederland en wordt nog steeds gebruikt. Een ander topmonument is het Boezemgemaal Katwijk, ook wel het Koning Willem-Alexander gemaal genoemd. Essentieel in de strijd tegen het water en als enige boezemgemaal maalt het direct uit op de Noordzee, een bron van weelde voor de vissers en de toeristen. Maar ook de reden dat Katwijk een uniek verdedigingsbouwwerk heeft tegen de dreiging van die zee: Kustwerk Katwijk.

Een verbindende route

De waterwandeling is een van de activiteiten die voortvloeit uit de Strategische Samenwerking Katwijk, waarin Rijnland, Dunea en de gemeente Katwijk samen optrekken in een aantal watergerelateerde onderwerpen. Tegelijkertijd zijn ze allen partners in Nationaal Park Hollandse Duinen. De samenwerking die partijen en ook beheergebieden met elkaar verbindt. Staatsbosbeheer is ook aangesloten omdat de wandeling door hun gebied gaat. Met de WaterLoop willen de betrokken partners mensen uitnodigen te genieten van de natuur en informeren over het heden en verleden met de focus op water. 

Week van Ons Water

Van 16 t/m 27 oktober is de 'Week van Ons Water'. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Ons Water is een samenwerkingsverband van onder andere waterschappen, waterbedrijven en  gemeenten. Het doel is om Nederlanders bewust te maken dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. Kijk voor meer info op www.onswater.nl

Waar vind ik de route?

De wandelroute is gratis verkrijgbaar bij het VVV Katwijk, Kon. Wilhelminastraat 9 en downloadbaar als pdf aan de rechterkant van deze pagina. Of af te halen bij De Tapuit, bezoekerscentrum van Dunea in Meijendel, Wassenaar en  de kiosk ‘Onder de Watertoren, Pompstationsweg 353, Den Haag