Winnaar Rijnland Challenge start met hergebruik riet

Winnaar Rijnland Challenge start met hergebruik riet

Haarlemmermeer 27 februari - Het bedrijf dat Rijnland heeft aangewezen als de winnaar van de Circulaire Innovatie Challenge 2018 is deze week gestart met een proef voor het hergebruik van gemaaid riet uit watergangen in de Haarlemmermeerpolder. Het is de bedoeling dat dit riet twee keer gebruikt gaat worden. Eerst voor de teelt van oesterzwammen en daarna als isolatiemateriaal.

In november 2018 daagde Rijnland het bedrijfsleven uit om met onder meer praktische oplossingen te komen die het mogelijk maken afval van oevers te verwerken tot hoogwaardige nieuwe producten. De winnaar, Fungalogic, gaat nu samen met het hoogheemraadschap de voorgestelde werkmethode testen. Op deze manier kunnen beide partijen ervaring opdoen met circulair werken in waterbeheer. Een belangrijke onderzoeksvraag is of het riet uit de watergangen voldoet aan de eisen voor de teelt van oesterzwammen.  Marc Postel van Fungalogic: "Dit luistert heel nauw, want de telers zullen geen achteruitgang van hun oogst accepteren. Bovendien moeten de oesterzwammen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid." Hoogheemraad Sjaak Langeslag: “Het toepassen van innovaties in waterbeheer is een proces van vallen en opstaan. Dat hoort erbij. Wij hebben tot taak om voor voldoende doorstroming te zorgen in onze watergangen. Hierbij hoort ook het onderhoud van de oevers. Dan is het natuurlijk bijzonder mooi als we straks riet kunnen hergebruiken uit deze watergangen.”

hoogheemraad Sjaak Langeslag

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt graag mee aan de realisatie van innovatieve bedrijfsconcepten die zowel duurzaam als natuurvriendelijk zijn voor het ecosysteem en de waterkwaliteit.