World Cleanup Day 2019

World Cleanup Day 2019

Basisschoolkinderen verzamelen in succesvolle actie het plastic op het strand

In het kader van World Cleanup Day verzamelden schoolkinderen van OBS De Witte School in een uur tijd grote jutezakken vol met micro plastic op het strand van Noordwijk. De flitsactie was georganiseerd door het hoogheemraadschap van Rijnland in samenwerking met Jutters Noordwijk.

Plastic Soep. Nee!

Plastic afval is een groot probleem. Wereldwijd komen er jaarlijks vijftig tot honderd miljoen plastic flesjes terecht op straat, in de berm, in sloten en rivieren. De schatting is dat jaarlijks zo’n twintig miljoen kilo plastic belandt in de Noordzee. Ieder jaar neemt de plastic soep op de wereldzeeën toe met acht miljard kilo plastic. Als er niets gebeurt, is er straks meer plastic dan vis in de oceaan.

Innovatieve technieken

“Bij ons boezemgemaal in Katwijk vangen we jaarlijks zo’n 3.000 kilo zwerfafval af, maar dat is lang niet genoeg” zegt hoogheemraad Waldo von Faber van Rijnland. “Daarom verdiepen we ons nu  in innovatieve technieken die helpen voorkomen dat plastic via ons watersysteem richting de zee drijft.”

Duinen

Niet alleen drijft er plastic vanuit Europese rivieren naar de Noordzee, ook blijft veel zwerfafval liggen in de duinen. Daar blijft het liggen om soms gedeeltelijk af te breken, hoewel duingebied juist gebruikt wordt om drinkwater te winnen. Reden genoeg om de krachten te bundelen en mee te doen aan opruimacties.

Elk stukje telt

Iedereen kan bijdragen aan een beter milieu. Aan de kinderen ligt het niet, zij volgden nauwkeurig de instructie van de Noordwijkse Jutters: “Speur vooral naar kleine stukjes plastic in het zand, want daar heb je goede ogen voor nodig en kijk vooral bij de vloedlijn en bij paviljoens.” Verder begint het goede werk bij het weggooien: doe dit op een plek waar plastic niet kan wegwaaien, of zorg voor recycling. Verder kun je letten op wat je koopt en op rondzwervend afval. Elk stukje telt!