Zoetermeer: Fietstocht langs klimaatbestendige plannen

Zoetermeer is gevoelig voor overstromingen, wateroverlast en hitte. Dat kwam in 2018 uit de klimaatstresstest van Zoetermeer. Samen met gemeente Zoetermeer werken we daarom aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de stad.

Samen met gemeente Zoetermeer hebben we een samenwerkingsagenda opgesteld. Hierin staan deze uitdagingen centraal. Wethouder Jakobien Groeneveld en hoogheemraad Thea Fierens stapten op de fiets om de ideeën en plannen eens ter plekke te bekijken en bespreken.

Natuurrijke oevers

Bij de Broekwegwetering dragen natuurrijke oevers bij aan een betere waterkwaliteit. Inmiddels liggen er langs de Galjoenkade, Fregatwerf en Marco Polo-rede clusters van drijvende eilanden in het water en doet de beplanting het goed.

Extra watergangen

De fietstocht ging ook langs gemaal De Leyens. Door minder water af te voeren, en meer water af te voeren naar de andere kant van de polder, komt er ook minder voedselrijk water in de Zoetermeerse plas terecht. Hiervoor moeten extra watergangen worden gegraven in de wijk Meerzicht en langs het Westerpark. Deze watergangen worden ook ingericht met natuurvriendelijke oevers.

Visie Binnenstad 2040

In de binnenstad streeft Zoetermeer naar een verbeterde waterstructuur en meer biodiversiteit. Dit is vastgelegd in de visie Binnenstad 2040. Het realiseren van meer open water is voor klimaatbestendigheid essentieel. Er vallen namelijk steeds meer grote buien in Zoetermeer.

Al fietsend kwamen Rijnland en Zoetermeer tot de conclusie dat samenwerken aan schoon water en droge voeten goed is voor de natuur en voor de recreatiemogelijkheden in de stad. De komende jaren gaan we hier nog meer gestalte aan geven.