Zuurstofloos water zorgt voor stankoverlast in Boskoop

Zuurstofloos water zorgt voor stankoverlast in Boskoop

In het gebied tussen De Oude Wijk en de Otweg in Boskoop is al sinds langere tijd sprake van aanhoudende zuurstofloosheid van het water. De zuurstofloosheid veroorzaakt problemen met de waterkwaliteit met stankoverlast als gevolg.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de bron van de stankklachten nog niet kunnen achterhalen. Uit eerder onderzoek bleek dat het in ieder geval niet met de riolering of het baggeren van watergangen te maken heeft. Uiteraard blijven we zoeken naar de bron.

Maatregelen

  • Door een beluchter (FilAir), vrijdag 22 maart geplaatst, lijkt het zuurstofgehalte lokaal toe te nemen. Aanvullende metingen moeten dit nog bevestigen.
  • Dinsdag 26 maart is een pomp geplaatst dat water uit de zuurstofloze sloten afvoert naar de Otwegwetering met als doel het water te verversen.
  • Vanaf donderdag 28 maart wordt vers water vanuit het noordelijke gedeelte van de Nessepolder het gebied ingelaten om een doorspoeling te creëren en het wegpompen van het zuurstofloze water te bespoedigen.
  • Op verschillende plekken meten we dagelijks het zuurstofgehalte, de pH en de EC.

Bijeenkomst voor omwonenden

Omdat deze situatie al geruime tijd aanhoudt en vanwege de impact die de stank heeft op de omgeving, hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden. Deze bijeenkomst vindt maandagmiddag 1 april plaats. De uitnodigingen zijn op 28 maart verstuurd.