Uit de media

Wat schreven anderen over ons, over waterhebeer en over andere waterschapsgerelateerde zaken? U leest het hieronder.

Beter Bereikbaar Gouwe onderzoekt nieuwe ideeën van bewoners

De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe hebben 77 nieuwe ideeën ontvangen van bewoners voor het oplossen van verkeers- en leefbaarheidsknelpunten in het gebied rondom de Gouwe. Daarvan adviseert de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) veertien ideeën uitgebreid te onderzoeken, als aanvulling op de bestaande 26 maatregelen. Daarnaast worden ook ideeën onderzocht die op korte termijn uit te voeren zijn. Resultaten worden in samenhang met andere maatregelen bekeken.