Nieuw in Leiden: rivierdonderpaddenhotels

Bewoners van de Leidse Havenwijk inventariseren al jarenlang hun grachten op vissen. Ruim 50 vrijwilligers voerden honderden inventarisaties uit en brachten, soms met behulp van bijzondere methoden, 17 vissoorten aan het licht. Ze delen hun vondsten en opgedane kennis met waterbeheerders en de stadsecoloog, zodat zij de stadsvissen beter kunnen beschermen.

Het vissenmonitoringsproject is opgezet door Aaf Verkade en de KNNV Leiden e.o. Het vindt plaats met medewerking van het hoogheemraadschap van Rijnland en RAVON.

Lees het hele bericht op de website van Nature Today