Uit de media 2020

.

Beter Bereikbaar Gouwe onderzoekt nieuwe ideeën van bewoners

De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe hebben 77 nieuwe ideeën ontvangen van bewoners voor het oplossen van verkeers- en leefbaarheidsknelpunten in het gebied rondom de Gouwe. Daarvan adviseert de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) veertien ideeën uitgebreid te onderzoeken, als aanvulling op de bestaande 26 maatregelen. Daarnaast worden ook ideeën onderzocht die op korte termijn uit te voeren zijn. Resultaten worden in samenhang met andere maatregelen bekeken.

Marco Kastelein, hoogheemraad van Rijnland: “We willen meer groen-blauwe wijken”

Door het veranderende klimaat, met lange periodes van droogte afgewisseld door hevige slagregens, is het noodzakelijk dat bouwbedrijven en projectontwikkelaars zorgen voor meer ‘groen-blauw’ bij de realisatie van hun woningbouwprojecten en infrastructurele projecten. Een convenant van provincie, gemeenten, bouwers en hoogheemraadschap Rijnland, dat in het najaar van 2018 werd gesloten, legt hiervoor de basis.