Marco Kastelein, hoogheemraad van Rijnland: “We willen meer groen-blauwe wijken”

Door het veranderende klimaat, met lange periodes van droogte afgewisseld door hevige slagregens, is het noodzakelijk dat bouwbedrijven en projectontwikkelaars zorgen voor meer ‘groen-blauw’ bij de realisatie van hun woningbouwprojecten en infrastructurele projecten. Een convenant van provincie, gemeenten, bouwers en hoogheemraadschap Rijnland, dat in het najaar van 2018 werd gesloten, legt hiervoor de basis.

Lees het hele interview met Marco Kastelijn op Rijnstreek Bussiness