Water en weer

Voldoende water, niet te veel en niet te weinig, is één van de kerntaken van Rijnland. Om inzicht te hebben in actuele waterstanden, neerslag, afvoer van gemalen en het zoutgehalte in het water beschikt Rijnland over een uitgebreid online meetnet. Deze informatie is per thema op te vragen. Daarnaast zijn ook langjarige trends over de waterkwaliteit beschikbaar.