Afvoer van water

Poldergemalen voeren het overtollige water uit de polders af naar de boezem

Debiet staat voor de hoeveelheid water die per tijdseenheid bij een gemaal wordt verpompt. Alle poldergemalen voeren het overtollige water uit de polders af naar de boezem. De capaciteit van poldergemaal, veelal uitgedrukt in kubieke meters per minuut, van circa 10 tot 1.275 kubieke meters per minuut. De bemaling van het hoofdsysteem (de boezem) gebeurt met 4 grote gemalen met debieten variërend van 33 tot 94 kubieke meter per seconde. De totale capaciteit van deze 4 gemalen is 194 kubieke meter per seconde. Deze 4 gemalen kunnen de inhoud van een Olympisch zwembad (50 x 25 m en 2 m diep) in ruim 10 seconden wegpompen.

Via de interactieve kaart kunt u debietwaarden op een door u gewenste locatie bekijken. Kies het tabblad Aan & Afvoer en klik op een punt om de grafiek te zien.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klantcontactteam via telefoonnummer (071) 306 3063 of via info@rijnland.net.