Verzilting

Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van het water

Het elektrisch geleidend vermogen (EGV) en het chloridegehalte (Cl-/l) vormen een maat voor de verzilting van het oppervlaktewater. Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van het water, onder andere door zoute kwel (opwelling uit de diepere ondergrond). Voor chloride geldt in het algemeen een norm van 200 mg Cl-/l, voor EGV bestaan geen normen. Binnen Rijnland variëren de Chloride- en EGV-waarden in het algemeen van 50 mg Cl-/l of 200 uS/cm in natuurgebieden (Nieuwkoopse Plassen) tot maximaal 2.000 mg chloride/l of 7.000 uS/cm in diepe droogmakerijen (Haarlemmermeerpolder en polder de Noordplas). Gevoelige teelten zoals de bloembollen in de Bollenstreek en de bomen en heesters rond Boskoop, hebben baat bij lage Chloride/EGV-waarden.

Via de interactieve kaart kunt u de EGV- en Cl-waarden op een door u gewenste locatie bekijken. Kies het tabblad Chloride of Elektrisch Geleidend Vermogen en kies een punt op de kaart om de grafiek te bekijken.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klantcontactteam via telefoonnummer (071) 306 3063 of via info@rijnland.net.