Waterkwaliteit

De hoeveelheid aan stikstof, fosfor, chloride, zink en koper in Rijnlands water

De hoeveelheid aan stikstof, fosfor, chloride, zink en koper in Rijnlands water

In de interactieve kaart is de hoeveelheid aan stikstof, fosfor, chloride, zink en koper in Rijnlands water te zien.

Gebruiksaanwijzing kaart

  • Gebruik het filter bovenin de kaart en klik op de gekleurde bolletjes voor meer informatie.
  • Met het schuifbalkje links kunt u in- en uitzoomen.
  • Met de resetknop kunt u terug naar het begin. Ook het zoomniveau herstelt zich dan.

Per meetpunt kunt u zien wat het toetsresultaat van het afgelopen jaar is (kleur van het bolletje) en wat de trend over de afgelopen 10 jaar is. Door op een bolletje te klikken opent een pop-up scherm met:

  • algemene gegevens over het meetpunt, zoals de toetswaarde, de klasse en de trend.
  • een foto van de meetlocatie
  • trendgrafiek 
  • toelichting

Trendanalyse

In 2011 heeft Rijnland de waterkwaliteitsgegevens gebruikt om een statistische trendanalyse uit te voeren. Hierbij is gekeken naar de ontwikkeling van de waterkwaliteit van 1985 tot en met 2010. Op deze manier verkrijgen we meer inzicht in het watersysteem. De trendanalyse richt zich op de volgende vier thema's: 1) Fysisch chemische parameters, 2) Biologische kwaliteitselementen, 3) Gewasbeschermingsmiddelen, en 4) Afvalwaterketen. Het rapport Trendanalyse gaat uitgebreid in op de gebruikte methode en resultaten. Bij vragen kunt u contact opnemen met monitoring@rijnland.net.

Meer informatie

Rijnland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water in sloten, vaarten, grachten en plassen. Lees verder wat Rijnland doet om de waterkwaliteit te verbeteren.

De gegevens uit bovenstaande kaart kunt u in de rechterbalk downloaden. De kaart en het bestand bevatten een selectie van de gegevens die Rijnland verzamelt. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Klantcontactteam via telefoonnummer (071) 306 3063 of via info@rijnland.net.

Let op: De snelheid waarmee de kaart werkt (inlaadt) is afhankelijk van uw computer en internetverbinding, maar ook van het aantal gelijktijdige gebruikers (van de kaart) op onze website.