Veelgestelde vragen

Wateroverlast in Rijnlands gebied

Wateroverlast in Rijnlands gebied

Wat is er aan de hand?

Op dit moment is er op diverse locaties in het Rijnlandse gebied sprake van wateroverlast.

Waardoor is de wateroverlast daar ontstaan?

De wateroverlast is ontstaan door overvloedige regenval van de afgelopen nacht en het nog verzadigd zijn van de ondergrond door de neerslag van afgelopen maandag.

Wat had Rijnland kunnen doen om het te voorkomen?

Rijnland houdt structureel contact met het Meteo Consult en is dan ook voorbereid op een aankondiging van zwaar weer. Rijnland is op tijd gestart met het voorbemalen (waterpeil in de boezem en polders verlagen) van de watergangen. Toch is het onvoorspelbaar waar de meeste neerslag valt. Daardoor kan op een aantal plekken in het gebied wateroverlast ontstaan. 

Welke maatregelen zet Rijnland nu in?

Op meerdere locaties in het gebied zijn mobiele pompen geplaatst. Deze pompen vergroten de capaciteit van het wegpompen van het overtollige water. Op één locatie is een extra ophoging van de boezemkade met klei gedaan. Rijnland houdt structureel contact met het Meteo Consult en houdt het weer nauwlettend in de gaten.   

Welke maatregelen zet Rijnland de komende dagen in?

Rijnland houdt de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten. Maatregelen zijn afhankelijk van de situatie en de locaties waar de meeste neerslag valt.

Waar kunt u met vragen terecht?

Voor meer informatie, vragen of meldingen kunt u terecht bij ons klantcontactteam via 071-3063535.