Activiteiten Rijnland voor 'Week van ons Water'

Week van Ons Water

Activiteiten Rijnland: Ook bij Rijnland vinden in deze week diverse activiteiten over water plaats. Zo is er een open dag bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Lisse, kan je een kijkje nemen bij het boezemgemaal in Katwijk en is er een kans dat je via een webcam kan zien hoe een dijk doorbreekt. Een totaal overzicht van alle activiteiten is op deze pagina te vinden en een aantal daarvan vind je ook terug op www.weekvanonswater.nl.

 Activiteitenkalender

Datum

Activiteit

Vrijdag 09 oktober

Wilt u weten hoe u zuiniger kunt omgaan met water en wat Rijnland doet met ons afvalwater? Kom dan tussen 14.00 en 18.00 uur naar de Duurzame Markt op Plein 1945 in IJmuiden. Daar kunt u ervaren hoe u zelf meewerkt aan het hergebruik van water. Jeroen Haan, hoogheemraad van Rijnland, vertelt over de grondstoffenfabriek van de waterschappen.

> Meer informatie over het programma op de website van de gemeente Velsen.

Zaterdag 10 oktober

De afvalwaterzuivering Lisse opent haar deuren van 10.00 uur  tot 15.00 uur. U kunt kijken wat een afvalwaterzuivering in zijn werk gaat en er zijn gedurende de dag leuke activiteiten voor jong en oud.

> Meer informatie over de Open dag in de Zuivering van Lisse.

Maandag 12 oktober

Officiële start van de Week van Ons Water.

Onze dijkgraaf Gerard Doornbos vertelt tussen 10.00 uur en 11.00 uur  via de live-stream app periscope kort iets over waterbewustzijn en de rol van het waterschap daarin.

> Download hier de app Periscope

Woensdag 14 oktober

Tijdens de rondleiding in het Koning Willem Alexander gemaal in Katwijk, kunt u met eigen ogen zien hoe het gemaal werkt en uitleg krijgen over hoe Rijnland helpt bij het houden van droge voeten in de Randstad. Rondleidingen in het boezemgemaal zijn tussen 14.00-16.00 uur. Wees er op tijd bij, want vol=vol.

> Meer informatie  over de Rondleiding in het gemaal in Katwijk.

Overige activiteiten in deze week

Rijnland zet de Leendert de Boerspolder onder water om meer ruimte voor water te creëren. Omdat dit niet vaak voorkomt, brengt dit unieke kansen met zich mee om van te leren. Daarom heeft Rijnland als eigenaar van dit gebied, deze polder beschikbaar gesteld om onderzoek uit te laten voeren. In samenwerking met STOWA, de onderzoekstichting van de waterschappen, laat Rijnland een kade van deze polder gecontroleerd bezwijken. Door de kade daadwerkelijk te laten bezwijken, wordt de theorie over de sterkte van veenkades aan de praktijk getoetst. Er is een kans dat deze kade tijdens de 'Week van ons Water' doorbreekt.

> De dijkbezwijking is te volgen via deze link.   

Het onder water zetten van deze polder draagt bij aan de ontwikkeling van de natuur.

> Lees alles over de dijkbezwijkproef in de Leendert de Boerspolder.

Met de dijkdoorbraak van de Leendert de Boerspolder als voorbeeld heeft Rijnland een lespakket voor het basisonderwijs groep 6/7 ontwikkeld om zodoende het werk van het waterschap levend te maken. Dit lespakket komt op woensdag 14 oktober voor alle basisscholen beschikbaar op www.deltaindeklas.nl.

> Lees meer over het nieuwe lesmateriaal

Volg de week van ons water online

Volg de Week van ons water via @wvow2015 om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Gebruik zelf ook #wvow2015 en kijk op www.weekvanonswater.nl