Neerslag

Een sterke invloed op het watersysteem

Regen heeft in het najaar en de winter een nog sterkere invloed op het watersysteem dan in de zomer. Planten en bomen drinken niet meer, er is minder verdamping en de grond raakt dan bij langdurige regenval eerder verzadigd. Daardoor stroomt het gevallen regenwater sneller af naar het oppervlaktewater. Reden dus om het watersysteem in optimale conditie te hebben. Dat systeem, het complexe stelsel van sloten, kanalen en meren, vangt het regenwater op en voert het af naar de gemalen. Vanuit de polders naar de boezem en van daaruit, direct of indirect, naar zee.