Schouw

Onderhoud van de watergangen

Waterplanten, die in de zomerperiode welig groeien, belemmeren de waterafvoer. Sloten zijn vaak helemaal dichtgegroeid. De planten, en al het andere wat de afvoer in de weg staat, moeten dan ook uit het water worden weggehaald. Alleen in brede wateren mag aan de kant wat blijven staan. De hoofdwateren doet Rijnland zelf, maar het onderhoud aan het merendeel van de wateren ligt bij de eigenaren, vaak zijn dat dezelfde als die van het aanliggende land. Dat 'schoonmaken' van de watergang is verplicht en vanaf half oktober controleert Rijnland in het hele gebied of aan die onderhoudsplicht is voldaan. Die controleactie heet 'de schouw'.