Van zomer- naar winterpeil

Reserve opvang voor het watersysteem

Het water wordt, zowel in de boezem als in alle polders, nauwkeurig op een vast peil gehouden. Meestal zijn dat er twee: het zomerpeil en het winterpeil. In de zomer staat het wat hoger, omdat er door het gras, de bomen en de planten meer vraag is. In september/oktober gaat Rijnland over op het winterpeil. Hierdoor verlaagt ook de grondwaterstand iets en ontstaat er een soort reserve in de opvangcapaciteit van het watersysteem.