Droogte / Zomermonitor

Alles over  neerslag, verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

Rijnland publiceert van april tot begin oktober bij droogte wekelijks een zomermonitor, waarin bijzonderheden zijn opgenomen over onder andere verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

De 17e zomermonitor van 2018 van het hoogheemraadschap van Rijnland is een volledige versie met geactualiseerde informatie over de huidige situatie en korte prognose voor de komende periode. U kunt de zomermonitor downloaden aan de rechterkant van deze pagina.

Dit is de laatste zomermonitor van 2018. Indien de zomer van 2019 daar aanleiding toe geeft, zal volgend jaar de zomermonitor weer periodiek worden verspreid.

Vragen over droogte kunt u sturen aan