Droogte / Zomermonitor

Alles over neerslag, verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

Rijnland publiceert van april tot begin oktober bij droogte wekelijks een zomermonitor, waarin bijzonderheden zijn opgenomen over onder andere verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

Vanwege de aanhoudende droogte hierbij de 14e zomermonitor van 2020 van het hoogheemraadschap van Rijnland, teneinde de situatie binnen Rijnland nader te duiden. 

De actuele situatie van 3 augustus 2020 en verwachte Rijnlandse situatie laat zich als volgt kort samenvatten. 

 • De Rijnlandse calamiteitenorganisatie is niet opgeschaald vanwege droogte.
 • Afgelopen week is er binnen Rijnland gebiedsgemiddeld 6,8 mm neerslag gevallen.
 • In juli is er totaal 61,7 mm neerslag gevallen, terwijl het langjarig maandgemiddelde voor juli 74,8 mm bedraagt. Daarmee is juli ruim 13 mm droger dan normaal
 • Het neerslagtekort op 3 augustus bedraagt 225 mm op Schiphol, toename van 18 mm t.o.v. vorige week, en 195 mm in Voorschoten, toename 17 mm in een week tijd.
 • Het neerslagtekort bevindt zich tussen dat van 2018 en 2019, en is daarmee circa 100 mm lager dan in 2018 en ca. 40 hoger dan in 2019 op 3 augustus.
 • De komende 7 dagen zal het neerslagtekort toenemen met circa 30 mm, om over 10 dagen met aanhoudend droge en warme weer circa 44 mm hoger uit te komen dan het huidige neerslagtekort.
 • De Rijnafvoer zal komende periode tijdelijk toenemen tot ca. 1.500 m3/s op 9 augustus om daarna weer geleidelijk te dalen naar een afvoer van 1.150 m3/s op 16 augustus.
 • Rijnland kan hierdoor de komende week voldoende zoet water inlaten uit de Hollandsche IJssel.
 • Overgang naar zonnig en zeer warm zomerweer met vanaf donderdag 6 augustus tropische temperaturen.
 • Na maandag 10 augustus vrij grote kans (ca. 70%) op aanhoudend zonnig en (zeer) warm zomerweer, met later in de verwachtingsperiode geleidelijk toenemende kans op een minder warm weertypelijk.
 • Op 29 juli is het 11e beheerdersoordeel over de waterkeringen opgesteld over vier referentielocaties. 
 • Het advies van het beheerdersoordeel is:
  • niet op te schalen met de calamiteitenorganisatie (geen grootschaliger inspecties van de waterkeringen)
  • Op woensdag 5 augustus dezelfde 4 referentielocaties opnieuw te beoordelen en aansluitend het 12e beheerdersoordeel op te stellen.
 • De verwachting is dat inzet van de Kleinschalige of Klimaatbestendige Water Aanvoervoorzieningen (KWA) als gevolg van een tijdelijke toename van de Rijnafvoer, de komende periode niet nodig zal zijn.

Meer informatie vindt u in de download aan de rechterkant van deze pagina.

Algemene vragen over droogte aan Rijnland kunt u sturen naar 

De volgende zomermonitor verschijnt volgende week maandag, 10 augustus 2020.