Droogte / Zomermonitor

Alles over neerslag, verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

Rijnland publiceert van april tot begin oktober bij droogte wekelijks een zomermonitor, waarin bijzonderheden zijn opgenomen over onder andere verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

De 10e zomermonitor van 2019 van het hoogheemraadschap van Rijnland, teneinde de situatie binnen Rijnland nader te duiden.

De actuele en verwachte Rijnlandse situatie laat zich als volgt kort samenvatten:

 • De Rijnlandse calamiteitenorganisatie is vanwege het neerslagtekort in relatie tot de stabiliteit van keringen opgeschaald naar fase 1 conform het calamiteitenbestrijdingsplan Droogte.
 • Het neerslagtekort is de afgelopen week toegenomen met circa 15 tot 25 mm.
 • Ca. 90% van Rijnland heeft nu te maken met een neerslagtekort van 150 mm of meer.
 • Ca. 55% van het gebied heeft een neerslagtekort van meer dan 175 mm.
 • De komende week zal het neerslagtekort naar verwachting oplopen met ongeveer 15 mm tot 207 mm op Schiphol en 196 mm in Voorschoten.
 • Vanwege de droogte-opschaling stelt Rijnland wekelijks een beheerdersoordeel op.
 • 3 referentie-kadelocaties (Reeuwijk, Alphen a/d Rijn en Zoeterwoude) zijn tot nu toe 7x geïnspecteerd met grondboringen en visuele inspecties.
 • De inspecties hebben geen bijzonderheden opgeleverd, waardoor uitgebreidere inspecties niet nodig zijn.
 • De verwachting is dat de Rijnafvoer over enige dagen zal stabiliseren rond 1.600 tot 1.700 m3/s.
 • Op de Hollandsche IJssel is het chloridegehalte zeer laag. Bij Gouda is het chloridegehalte van het inlaatwater afgenomen tot ca. 85 mg chloride (Cl-) per liter.
 • De komende week worden geen problemen verwacht als gevolg van de droogte.

Meer informatie vindt u in de bijlage aan de rechterkant van deze pagina.

Vragen over droogte kunt u sturen aan