Droogte / Zomermonitor

Alles over  neerslag, verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

Rijnland publiceert van april tot begin oktober bij droogte wekelijks een zomermonitor, waarin bijzonderheden zijn opgenomen over onder andere verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

De 2e zomermonitor van 2019 van het hoogheemraadschap van Rijnland, teneinde de situatie binnen Rijnland nader te duiden.

De actuele Rijnlandse situatie laat zich als volgt kort samenvatten:

  • Er zijn geen droogteproblemen binnen Rijnland.
  • Er is geen opschaling vanwege droogte binnen Rijnland.
  • Hoewel er de laatste 2 maanden minder neerslag dan normaal is gevallen vormt dit nu geen probleem.
  • Er zijn geen problemen gemeld over waterkeringen.
  • Het neerslagtekort is weliswaar aan de hoge kant, echter met de verwachte neerslag zal het neerslagtekort de komende periode niet verder oplopen.
  • De Rijnafvoer is voldoende hoog zodat verzilting van de Hollandsche IJssel en het innamepunt van Rijnland niet speelt de komende periode. Hierdoor kan Rijnland voldoende water van goede kwaliteit innemen.
  • De afgelopen periode is het watersysteem van Rijnland goed doorgespoeld zodat de chloridegehaltes laag zijn.
  • Hierdoor is een goede uitgangssituatie gerealiseerd en staat Rijnland gesteld in geval van een nieuwe droge en warme zomer.

Voor verdere informatie verwijs ik graag naar de bijlage van 31 mei, aan de rechterkant van deze pagina. 

Een volgende zomermonitor verschijnt zodra de situatie daar aanleiding toe geeft.

 

Vragen over droogte kunt u sturen aan