Droogte / Zomermonitor

Alles over neerslag, verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

Rijnland publiceert van april tot begin oktober bij droogte wekelijks een zomermonitor, waarin bijzonderheden zijn opgenomen over onder andere verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

De 8e zomermonitor van 2019 van het hoogheemraadschap van Rijnland, teneinde de situatie binnen Rijnland nader te duiden.

De actuele en verwachte Rijnlandse situatie laat zich als volgt kort samenvatten:

 • De Rijnlandse calamiteiten organisatie is vanwege het neerslagtekort in relatie tot de stabiliteit van keringen opgeschaald naar fase 1 conform het calamiteitenbestrijdingsplan Droogte.
 • Het neerslagtekort is de afgelopen week met circa 15 mm toegenomen.
 • Nagenoeg heel Rijnland heeft te maken met een neerslagtekort van meer dan 150 mm. Hiervan kent ca. 60% van Rijnland een neerslagtekort van 175 mm of meer.
 • Ondanks het neerslagtekort zijn er geen ernstige gevolgen ten aanzien van de zoetwatervoorziening binnen Rijnland.
 • Vanwege de droogte-opschaling stelt Rijnland wekelijks een beheerdersoordeel op.
 • 3 referentie-kadelocaties (Reeuwijk, Alphen a/d Rijn en Zoeterwoude) zijn tot nu toe 5x geïnspecteerd, hier zijn grondboringen en visuele inspecties verricht.
 • In week 32 zijn ook de zeer-droogtegevoelige waterkeringen (7,5 km) geïnspecteerd.
 • Alle inspecties hebben geen bijzonderheden opgeleverd, waardoor uitgebreidere inspecties niet nodig zijn.
 • De verwachting is dat de Rijnafvoer de komende dagen na een kleine afname zal oplopen om uit te komen op circa 1.500 m3/s.
 • Op de Hollandsche IJssel is een duidelijke afname van het chloridegehalte merkbaar, ook bij Gouda is het chloridegehalte van het inlaatwater afgenomen tot ca. 100 mg/l.
 • De komende dagen zullen wisselvallig verlopen, met (vrijwel) dagelijks enige tijd regen of buien.
 • De komende week worden geen problemen verwacht als gevolg van de droogte.

Meer informatie vindt u in de bijlage aan de rechterkant van deze pagina.

Vragen over droogte kunt u sturen aan