Droogte / Zomermonitor

Alles over neerslag, verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

Rijnland publiceert van april tot begin oktober bij droogte wekelijks een zomermonitor, waarin bijzonderheden zijn opgenomen over onder andere verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

Vanwege de aanhoudende droogte hierbij de 18e zomermonitor van 2020 van het hoogheemraadschap van Rijnland, teneinde de situatie binnen Rijnland nader te duiden. 

De actuele situatie van 31 augustus 2020 en verwachte Rijnlandse situatie laat zich als volgt kort samenvatten.

  • De Rijnlandse calamiteitenorganisatie is niet opgeschaald vanwege droogte.
  • Afgelopen week is er binnen Rijnland gebiedsgemiddeld 47,2 mm neerslag gevallen.
  • In augustus is er tot nu toe 104,6 mm neerslag gevallen en is augustus natter dan normaal.
  • Het neerslagtekort op 31 augustus is afgenomen t.o.v. vorige week en bedraagt 240 mm op Schiphol (afname 33 mm), en 205 mm in Voorschoten(afname 16 mm).
  • De verwachting is dat het neerslagtekort over 10 tot 15 dagen ongeveer gelijk blijft of gering toeneemt.
  • Op 25 augustus hebben weer grondboringen plaatsgevonden op de 4 referentielocaties ter bepaling van het vochtgehalte in de keringen.
  • De conclusie was dat er geen significante veranderingen t.o.v. vorige boringen waren en zodoende is het advies om niet op te schalen in kader van keringen.
  • Op woensdag 2 september vindt een nieuwe ronde boringen plaats en zal het 15e  beheerdersoordeel worden opgesteld.
  • Afgelopen periode is de Rijnafvoer bij Lobith geleidelijk afgenomen van 1.200 m3/s op 24 aug. tot ca. 1.000 m3/s op 31 aug.
  • De verwachting is dat de Rijnafvoer komende periode toeneemt tot waarden van eerst 2.000 m3/s tot later 1.500-1.750 m3/s
  • Sinds 17 augustus is het RDO opgeschaald naar fase 1: Dreigend watertekort. 
  • Sinds die datum voert Stichtse Rijnlanden zoet water aan via de gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Hollandsche IJssel en via Bodegraven.
  • De komende dagen zal Rijnland beperkt water ingelaten bij Gouda om de nalevering van zout op de Gouwe, afkomstig uit meerdere kwelpolders, te bestrijden.
  • Het chloride gehalte van het inlaatwater bij Gouda uit de Hollandsche IJssel is laag met waarden onder 100 mg/l.
  • De inlaat via Gouda zal worden afgestemd op het volume dat door Stichtse Rijnlanden uit het Amsterdam Rijnkanaal, via de gekanaliseerde Hollandsche IJssel op de Hollandsche IJssel wordt aangevoerd, zodat de onttrekking door Rijnland in evenwicht is met de aanvoer via HDSR.
  • Hiermee kan Rijnland voorzien in de huidige watervraag en wordt voorkomen dat extra chloriderijk water de Hollandsche IJssel wordt opgetrokken.
  • Voor de komende tijd verwacht het KNMI: Af en toe zon en vanaf donderdag perioden met regen
  • Later in de periode grote kans (60%) op aanhoudend wisselvallig weertype met maxima iets onder het langjaargemiddelde waarden, maar ook 40% kans op overgang naar een droog weertype met middagtemperaturen rond of iets boven het langjaargemiddelden

  Meer informatie vindt u in de download aan de rechterkant van deze pagina.

  Algemene vragen over droogte aan Rijnland kunt u sturen naar 

  Voor nu is dit de laatste zomermonitor van dit jaar, tenzij de situatie daar aanleiding toe geeft. Dan zal alsnog een extra versie van de zomermonitor verschijnen.

  Reden is de goede beheersbaarheid van de situatie, zowel qua beeld van de waterkeringen als ook qua zoetwateraanvoermogelijkheden.