Duikers Aalsmeerderweg in de Oosteinderpoelpolder

Op dinsdag 26 juni 2018 vond een informatieavond plaats over de uitkomst van metingen die door Rijnland zijn uitgevoerd.

In de zomer van 2017 zijn de hoogte van het waterpeil en de grootte en hoogteligging van alle duikers in de watergang aan de oneven kant van de Aalsmeerderweg ingemeten. Een duiker is de pijp die onder een oprit ligt waar het water doorheen stroomt. De metingen zijn uitgevoerd, omdat het voeren van een oppervlaktewaterpeil, passend bij de gebruiksfuncties, één van de kerntaken van onze organisatie is. We leggen het te voeren waterpeil vast in het peilbesluit van de Oosteinderpoelpolder.

In de praktijk merken we dat als het hard regent langs de Aalsmeerderweg, het water opstuwt (het waterpeil stijgt). Om beter te begrijpen hoe het water aan- en afgevoerd wordt, hebben we de metingen uit laten voeren. De informatieavond op 26 juni was voor eigenaren van een duiker, met hen wilden we deze gegevens graag delen.

Overzicht duikers (pdf, 125 kB)

Overzicht meetingen (pdf, 336 kB)

Duikersoverzicht kaarten (pdf, 15.9 MB)

Presentatie 26 juni (pdf, 8.3 MB)