Hoogwater op het schoolplein

Hoogwater op het schoolplein

Nederlanders zijn zich niet of nauwelijks bewust van het gevaar van een ernstige overstroming in hun omgeving. Aardrijkskundeleraar Adwin Bosschaart heeft lesmateriaal ontwikkeld om middelbare scholieren aan het denken te zetten over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen. Er is een speciale versie voor het gebied van Rijnland. Het lespakket is bedoeld voor HAVO/VWO klas 2 en 3 en heeft in 2015 de Waterinnovatieprijs gewonnen.