Lesmodule Wateroverlast

Lesmodule Wateroverlast

Een lespakket om middelbare scholieren aan het denken te zetten over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van wateroverlast. De lesmodule is door de KNAg (Koninklijk Nederlands Aardrijkskunde genootschap) speciaal ontwikkeld voor het gebied van Rijnland en daarmee afgestemd op de eigen leefomgeving van de leerlingen.

De lesmodule over wateroverlast is bedoeld voor de 2e klas havo/vwo. In zes lessen leren leerlingen over hoe hoosbuien ontstaan, en welke gebieden kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Ook leren ze welke maatregelen de overheid kan nemen om de kans op wateroverlast te verkleinen, en welke maatregelen ze zelf zouden kunnen nemen. De lesmodule is toegespitst op het gebied van Rijnland, Centraal Holland en bestaat uit 2 versies, één voor havo en één voor vwo.

Het lespakket is te downloaden via de website hoogwaterophetschoolplein.
Klik vervolgens op Rijnland Centraal Holland.