Kademuren Kolksluis afgezet in afwachting van noodmaatregel

Het hoogheemraadschap van Rijnland treft een noodmaatregel voor het stabiliseren van de kademuren van de Kolksluis. Tijdens recente duikinspecties is vastgesteld dat de funderingspalen van de kademuren dermate aangetast zijn, dat extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Begin dit jaar leidde de slechte staat van de fundering aan Westkolk-zijde al tot een parkeerverbod langs het water. Nu komen er waarschuwingsborden en afzettingen aan beide kanten van het water. 

De kademuur van de Oostkolk is al afgezet, vanaf 12 oktober volgt de Westkolk.

Vullen Kolksluis met zand

De kademuren van de Westkolk en de Oostkolk verkeren al langer in slechte staat. Daarom bereidt Rijnland, samen met aannemer Beens Groep, het vervangen van de kademuren voor. De uitvoering hiervan zal in 2021 starten. Totdat de kademuren vervangen worden, vullen we de Kolksluis met zand, tot net onder de waterlijn. Het zand houdt de kademuren stabiel. Tegelijkertijd brengen we damwanden aan bij beide sluishoofden, zodat het zand niet weg kan spoelen. Tijdens de uitvoering zal de
hele Kolksluis tijdelijk met bouwhekken afgezet moeten worden. 

Bouwkundige vooropnamen

Voordat de werkzaamheden ten behoeve van de noodmaatregel starten, laat Rijnland bouwkundige vooropnamen maken van alle huizen in de directe omgeving. Ook worden er meetbouten opgehangen, om eventuele zakkingen te monitoren. De bouwkundige vooropnamen en het plaatsen van meetbouten zijn in handen van Bouwrisk, een gespecialiseerd en onafhankelijk bureau. Bouwrisk benadert alle bewoners en eigenaren van de panden, die voor vooropnamen en meetbouten in aanmerking komen.

De noodmaatregel moet voor het einde van 2020 gerealiseerd zijn. Meer informatie over het vervangen van de kademuren vindt u op  www.rijnland.net/sluizen-spaarndam.