Klachten

Heeft u een klacht over onze manier van handelen of over een van onze medewerkers? We lossen het probleem graag op, dus laat alstublieft van u horen.

Klachten over medewerkers

Wanneer u een klacht wilt doorgeven over de manier van doen van een van onze medewerkers, dan kunt u contact opnemen met onze klachtencoördinator. Dat kan via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net. Onderaan deze pagina kunt u het stappenplan van de klachtenprocedure raadplegen dat dan in werking wordt gezet.

Nationale ombudsman

Indien u van mening bent dat uw klacht niet naar behoren door ons is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman, postbus 93122 te 2509 AC Den Haag.

Lees welke stappen er gevolgd worden bij een klachtenprocedure.

Klachtenprocedure