Vergunningen

Mag dat zomaar? Een steiger bouwen. Een nieuwe woonboot afmeren. Mag dat?
woonbootbewoners

Vergunningcheck en omgevingsloket

Een vergunningencheck maakt de regels voor werken bij water en dijken duidelijk. Voor het aanvragen van een watervergunning of maatwerk stuurt de vergunningencheck u door naar het omgevingsloket.

baggeren

Keur, alle regels op een rij

Voor allerlei werkzaamheden die je als bewoner of bedrijf wil doen in en bij water, dijken, gemalen enzovoort gelden regels. Met onze vergunningencheck kunt u bepalen welke regels voor u gelden.

kraan in water

Grondwater onttrekken en lozen

U vindt hier informatie over de regels voor het onttrekken en lozen van grondwater.

Agrarische sector

Voor boomteelt-, bollenteelt- en glastuinbouwbedrijven gelden algemene regels uit het Activiteitenbesluit. Bij Rijnland kunt u een vrijstelling van de U.O meststoffenregistratie aanvragen. U kunt ook een versmalde teeltvrije zone aanvragen.

Baggeren

Waterbodems worden gebaggerd en ontgraven. Vrijgekomen bagger wordt opnieuw gebruikt of opgeslagen in een baggerdepot. Hiervoor gelden regels.

Vaste objecten bij water onderhouden

Onderhoud aan vaste objecten betekent het reinigen of conserveren van bijvoorbeeld een kademuur, sluis, (spoor)brug, steiger, gevel of pijpleiding. Hiervoor gelden regels.

woonbootbewoners

Wat gebeurt er met uw aanvraag

Wij beoordelen eerst of uw aanvraag volledig is. Een vergunning of maatwerk verlenen we meestal via de korte procedure van 8 weken. Soms betaalt u legeskosten.

Start en einde van uw werk

U gaat beginnen met uw werkzaamheden. Lees meer over het melden van start en einde werkzaamheden en het betalen van verontreinigingsheffing. Lees ook hoe wij controleren of u aan de regels voldoet.