Teeltvrije zone

De teeltvrije zone is een strook grond langs de sloot die niet wordt bemest of bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Deze strook loopt van de insteek van de sloot tot het hart van de buitenste plantenrij.

Een teeltvrije zone vermindert vervuiling van het water

De teeltvrije zone voorkomt dat u de sloot mee spuit als u gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Er is minder afspoeling en oppervlakkige uitspoeling en u voorkomt druppeldrift van de gewasbeschermingsmiddelen. Bij de toepassing van meststoffen voorkomt u het mee-mesten van de sloot.

De breedte van een teeltvrije zone varieert

De breedte van de teeltvrije zone varieert en wordt onder andere bepaald door:

 • gebruikte spuitapparatuur (DRT);
 • gebruikte spuitdop en druk (DRD);
 • intensiteit van bespuiten;
 • opwaartse, zijwaartse of neerwaartse bespuiting;
 • aanwezigheid emissieschermen.
Teeltvrije zone
Spuittechniek (DRT) Spuitdop (DRD) Type i.c.m. spuitdruk Teeltvrije zone (cm)
Biologische teelt 0
Emissiescherm waarbij geen afdruipende vloeistof in de sloot kan komen 0
Handgedragen spuit, handmatig aangedreven (bv rugspuit) N.v.t. 50
Handgedragen spuit, motorisch aangedreven (bv. motorvatspuit) met spuitboom* Minimaal 90% drift reducerend 100
Handgedragen spuit, motorisch aangedreven (bv. motorvatspuit) met spuitboom* Minimaal 75% drift reducerend 150
Standaard veldspuit Minimaal 90% drift reducerend 100
Standaard veldspuit Minimaal 75% drift reducerend 150
Veldspuit met luchtondersteuning Minimaal 75% drift reducerend 100
Speciale door Rijnland goedgekeurde technieken (gekeurd door de TCT) Afhankelijk van techniek Afhankelijk van techniek
Opwaarts of zijwaarts bespuiten boomkwekerijgewassen Minimaal 50% of 75% drift reducerend (afhankelijk van de techniek) 500

*Handgedragen motorisch aangedreven spuit (bv motorvatspuit) met spuitpistool/spuitgeweer/spuitlans is niet meer toegestaan.

Combineren van technieken om een smallere teeltvrije zone aan te mogen houden is niet toegestaan.

De beschoeiingsplank van maximaal 20 cm mag worden meegerekend met de teeltvrije zone, mits deze in goede staat is en afwatert naar het land.

De teeltvrije zone wordt berekend vanaf de insteek van het perceel tot het hart van de plant van de buitenste gewasrij.

Vanggewas wordt niet meer genoemd in de regels. Dus geldt een zone van 100 of 150 cm afhankelijk van de spuittechniek/dop.

Een standaard veldspuit waarbij doppen worden toegepast in het bereik van 2 tot 3 bar moet zijn voorzien van een drukregistratievoorziening of moet de teeltvrije zone verdubbeld worden.

Veldspuit en voor de laatste meters een handmatige veldspuit.

Gebruikt u een veldspuit en voor de laatste meters een handmatige veldspuit, dan houdt de teeltvrije zone van de veldspuit aan. De spuittechniek met de grootste teeltvrije zone bepaalt de teeltvrije zone voor het hele perceel.

Teeltvrije zone bij verschillende veldspuiten
Soort veldspuit teelvrije zone
Veldspuit met luchtondersteuning 1 meter
Veldspuit met 90% driftarme doppen 1 meter
Veldspuit met driftarme doppen 1.5 meter

Sloot als wateropslag: geen teelvrije zone nodig 

U heeft geen teeltvrije zone nodig. De sloot moet wel legaal onttrokken zijn aan het watersysteem. En de sloot mag niet meer in open verbinding staan met andere sloten.

Geen teeltvrije zone nodig

U hoeft geen teeltvrije zone aan te houden bij:

 • grasland *
 • braakliggend land  **
 • teelt langs sloten of greppels die van 1 april tot 1 oktober droogstaan. ***
 • teelt langs sloten die geen water afvoeren voor regulering van de waterstand
 • biologische teelt met SKAL keurmerk
 • teelt zonder gewasbeschermingsmiddelen
 • emissieschermen

Toelichting:

*Bij grasland geldt een spuitvrije zone waar u gewasbeschermingsmiddelen niet druppelsgewijs mag toepassen.

**Bij braakliggend land geldt wel een spuitvrije zone van 50 cm.

***Incidenteel mag hier na hevige neerslag gedurende korte tijd water in staan.

Emissieschermen: geen teeltvrije zone nodig

Als u emissieschermen toepast dan hoeft u geen teeltvrije zone aan te houden. Een scherm voldoet aan deze voorwaarden:

 • aan de grond verankerd.
 • hoger dan het te bespuiten gewas.
 • hoger dan de hoogste spuitdop.
 • op de kopakker aaneengesloten. Een doorrijscherm is toegestaan.
 • er komen geen afdruipende spuitvloeistoffen in het oppervlaktewater.
 • gemaakt van niet-doorlaatbaar materiaal.
 • of gemaakt van gaas met een windreductie van ten minste 50%.

Loof buitenste plantenrij mag halve gewasrij zijn: niet bespuiten

Het loof van de buitenste rij van het gewas mag gedeeltelijk over de teeltvrije zone hangen, maar mag niet breder zijn dan een halve gewasrij. Dit loof mag u bespuiten met een veldspuit met kantdoppen die neerwaarts spuiten en niet richting de sloot. Gewas dat over de gehele breedte van de teeltvrije zone of over het talud hangt mag u niet bespuiten.

Een ander gewas in de teeltvrije zone mag u niet bespuiten

In de teeltvrije zone mag u een ander gewas telen dan op de rest van het perceel staat. Dit gewas mag u niet bespuiten.

Pleksgewijze onkruidbestrijding in teeltvrije zone mag zonder drift

Binnen de teeltvrije zone mag u pleksgewijs onkruid bestrijden met technieken waarbij geen drift optreedt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Strijkstok met contactmiddel of gebruik van granulaat.
 • Mankar. De overkapping en grove druppels voorkomen drift.
 • Afgeschermde handspuit. Er wordt gespoten met één spuitdop en een afschermkap vlak boven de grond .

Deze apparatuur met de daarvoor toegelaten herbiciden mag u ook pleksgewijs langs een sloot gebruiken.

Plankje op beschoeiing mag u verrekenen met teeltvrije zone

Een plankje op de beschoeiing langs de slootkant mag u verrekenen met de teeltvrije zone als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • regenwater wat op de plank valt moet naar land afstromen
 • het plankje mag maximaal 20 cm breed zijn
 • het plankje moet in goede staat zijn, zonder kieren en barsten of scheef liggende planken.