baggeren

Keur, alle regels op een rij

1. Wat is de keur van Rijnland

Er zijn allerlei regels voor wat je als bewoner of bedrijf wel en niet mag doen in en bij water, dijken, gemalen, enzovoort. Zo houden we het watersysteem schoon en veili

Zorgplicht

Voor eenvoudige werkzaamheden met weinig risico geldt een zorgplicht. U mag zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang dit maar geen negatieve gevolgen heeft voor het wat

Kaart bij de keur

kaart bij de uitvoeringsregels van de keur, illustratieve afbeelding