10. Voorwerp plaatsen vlakbij water

U vindt hier informatie over de regels voor objecten in de beschermingszone van een watergang. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel over objecten in de beschermingszone van een watergang kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

  • Zorgplicht met erkende maatregel
  • Watervergunning aanvragen

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt 

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Bij het plaatsen objecten in de beschermingszone van een watergang  betekent dit dat u er voor zorgt dat onderhoud van de watergang goed mogelijk blijft. 

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Erkende maatregel: altijd goedgekeurde werkwijze die voldoet aan de zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.  De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden.

Erkende maatregel voor 

Het plaatsen van objecten in de beschermingszone van een overige watergang en in beschermingzones die NIET zijn weergegeven op kaart 4

Objecten in de beschermingszone zijn in ieder geval toegestaan indien:

  1. het onderhoud van de watergang vanaf de kant mogelijk blijft door een strook van minimaal 2 meter uit de insteek vrij te houden en;
  2. de vrije strook langs de watergang bereikbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Erkende maatregel voor straatmeubilair en beplanting

  • de afstand tussen straatmeubilair en/of beplanting is minstens 10 meter.
  • plaats het straatmeubilair en/of de beplanting minstens 2 meter uit de insteek van het water (de snijlijn van de schuine oeverhelling met het horizontaal gelegen maaiveld).

Erkende maatregel voor andere objecten

  • Laat een strook vrij van minimaal 2 meter uit de insteek van het water (de snijlijn van de schuine oeverhelling met het horizontaal gelegen maaiveld). Dan blijft het onderhoud van de watergang vanaf de kant mogelijk. 
  • de vrije strook langs de watergang blijft bereikbaar voor onderhoudsmaterieel.

Watervergunning aanvragen

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Objecten in de beschermingszone van een watergang. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden. Lees ook: Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.