13. Handelen in of boven een vaarweg

U vindt hier informatie over de regels voor handelen in een vaarweg. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel over handelen in een vaarweg kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

 • De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk
 • Maatwerk: afwijken van de Algemene regel

De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden uit de Algemene regel voor handelen in een vaarweg. Deze voorwaarden staan ook in de Uitvoeringsregels keur 2020.

Vaarweg de Drecht voorwaarden

Er moet voldoende bevaarbare ruimte aanwezig zijn in en boven de Drecht.

 1. De watergang moet minimaal 1,70 meter diep zijn.
 2. De waterbodem moet minimaal 17 meter breed zijn.
 3. Een zone van minimaal 3 meter hoog moet vrij zijn van obstakels.
 4. Bij een vaste brug op de waterspiegel moet een zone van minimaal 17 meter breed vrij zijn van obstakels. Of twee zones van ieder minimaal 8,50 meter breed.
 5. Bij een beweegbare brug op de waterspiegel moet een zone van minimaal 7,00 meter breed vrij zijn van obstakels

Andere vaarwegen voorwaarden

Er moet voldoende bevaarbare ruimte aanwezig zijn in en boven de andere vaarwegen dan de Drecht.

 1. De watergang moet minimaal 1,30 meter diep zijn.
 2. De waterbodem moet minimaal 15,00 meter breed zijn.
 3. Een zone van minimaal 2,60 meter hoog moet vrij zijn van obstakels.
 4. Bij een vaste brug op de waterspiegel moet een zone van minimaal 15,00 meter breed vrij zijn van obstakels. Of twee zones van ieder minimaal 7,00 meter breed.
 5. Bij een beweegbare brug op de waterspiegel moet een zone van minimaal 5,50 meter breed vrij zijn van obstakels.

Maatwerk: afwijken van de Algemene regel

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de Algemene regel en dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen voor het afwijken van de voorgeschreven maatvoering.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.