14. Bodemonderzoek

U vindt hier informatie over de regels voor bodemonderzoek. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

De algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden uit de Algemene regel voor bodemonderzoek. Deze voorwaarden staan ook in de Uitvoeringsregels keur 2020.

  1. De te maken boringen, en de (peil)buizen die daarvoor nodig zijn, mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)spuiten of het losspuiten van de (peil)buizen is niet toegestaan.
  2. Als slecht doorlatende lagen worden doorboord of geperforeerd, dan moeten deze onmiddellijk worden hersteld door het aanbrengen van zwelklei.
  3. Bij slecht doorlatende lagen moet de ruimte tussen de (peil)buis of bron en de wand van het boorgat wordt opgevuld met zwelklei.
  4. Als een boring of sondering klaar is, vul dan het boorgat op met zwelklei.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.